Contact Us

Contact Information

Tel:886-2-2771-2171#4853

Mail:a4853@ntut.edu.tw

Addrres:Complex Building 708, Taipei Tech, 1, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd., Taipei 10608 Taiwan, R.O.C

Trasportaion

1.Bus:Taipei Tech Station--212, 232, 262, 299, 605。Zhongxiao Xinsheng Intersection Staion --72, 109, 115, 214, 222, 226, 280, 290, 505, 642, 665, 668, 672, Songjiang Xinsheng Metro Bus

2.MRT:Zhongxiao Xinsheng Station Exit 4 

Click Num: